Publisert

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 – Endring av BSU-reglene – behov for forskriftsendring

Finans Norge viser til at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2021 har foreslått endringer i BSUordningen.

Någjeldende skatteregler innebærer at benyttelse av oppsparte midler på en BSU-konto er forbeholdt boligkjøp.