Publisert

Utlånsforskriften – behov for avklaring

Finans Norge viser til utlånsforskriften som trådte i kraft 01.01.21.

Et spørsmål som har dukket opp rundt praktiseringen av forskriften er hvorvidt lån til borettslag omfattes av forskriften.