Publisert

Utkast til rundskriv om IRB-modeller – Finans Norges svar

Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 15.03.21 med utkast til rundskriv om IRB-modeller, som i hovedsak er likelydende med forslaget som ble stilt i bero den 13. mars i fjor.

Finanstilsynet har invitert Finans Norge til å fremme merknader innen 20.