Publisert

Mangel på norske definisjoner for kriterier i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter svekker norsk bygg- og eiendomssektors tilgang til kapital

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter og delegerte rettsakter ble lagt frem av EU Kommisjonen21.4.21, og vil tre i kraft i EU fra 01.01.22.

De delegerte rettsaktene gir svært detaljerte kriterier for hva som vil kunne regnes som bærekraftige aktiviteter for målene om begrensning av klimaendringer og klimatilpasning.