Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

404 resultater

Type dokument
Velg område
404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring – videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

  Det vises til Finansdepartementets brev 02.06.20 hvor det bes om eventuelle merknader til midlertidige endringer i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften.

 2. Høringsuttalelse - forslag til kildeskatt på renter og royalty mv

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 27.02.20 der det bes om merknader til departementets forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty

 3. Høring – Enovas rapport om energimerkeordningen

  Finans Norge viser til departementets høring om energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.

 4. Forsterket fleksibilitet under boliglånsforskriften bør videreføres

  I brev til Finanstilsynet 24.04.20 viser Finansdepartementet til at det 23.03.20 ble besluttet å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften for andre kvartal i år.

 5. Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020 - høringssvar

  Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 24.03.20 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020.

 6. Høring – nedsettelse av inkassogebyr og -salær

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev av 6. april 2020 om nedsettelse av inndrivingskostnader.

 7. Forslag til midlertidige endringer i forbrukslånsforskriften som følge av koronakrisen

  Finans Norge viser til at Finansdepartementet 23.03.20 har fastsatt midlertidige endringer i og presisering av boliglånsforskriftens regulering av fleksibilitetskvote og avdragsfrihet.

 8. Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 6. januar 2020, vedlagt en arbeidsgrupperapport utarbeidet av medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Finanstilsynet fra september 2018 samt Finanstilsynets brev og høringsnotat 2. .

 9. Høringssvar – Etikkinformasjonsutvalgets rapport – Åpenhet om leverandørkjeder

  Det vises til høringsnotat av 19. desember 2019 med forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.

 10. Høring – Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet

  Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 27.03.20 med forslag til midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven.

 11. Vedr henvendelse om koronakrisen og forsikringsutfordringer

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.03.2020, og vil under her gi Finansdepartementet innspill vedrørende de to temaene som er tatt opp av Norske Forsikringsmegleres Forening.

 12. Høringssvar - Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven

  Det vises til høringsbrev av 23.03.20, med forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven.

 13. Anmodning om økt fleksibilitet under boliglånsforskriften som følge av koronakrisen

  I gjeldende boliglånsforskrift, med henvisning til bestemmelsen om avdragsplikt, angis det at finansforetakene likevel kan gi avdragsutsettelse på grunn av omstendigheter som inntrer i lånets løpetid og som midlertidig forverrer kundens betalingsevne (der avdragsplikt i utgangspunktet er pålagt og uten at fleksibilitetskvotene kommer til anvendelse).

 14. Høringsuttalelse – Endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

  Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 10.12.2019 samt høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet, om forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter