Publisert

Målnivå for norsk fondsstruktur

Finans Norge viser til vårt brev 30.11.20 til departementet om innspill til EUs arbeid med revisjon av innskuddsgaranti- og krisehåndteringsdirektivet.

I brevet ble det også gitt en kort oppsummering av tidligere regelverksarbeid om nivået på norske sikrings-/krisefond.