Publisert

Høringssvar - Forslag til endringer i sjøloven og forskrifter om registrering av skip i norsk og internasjonalt skipsregister

Det vises til Sjøfartsdirektoratets høringsbrev av 01.03.20, hvor forslag til endringer i sjøloven og forskrifter om registrering av skip i norsk og internasjonalt skipsregister sendes på høring.

Formålet med høringsforslaget er å legge til rette for elektronisk registrering (tinglysning) av skip, og rettigheter i skip.