Publisert

Høringsuttalelse: NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Vi viser til departementets høringsbrev av 24. juni 2021 om NOU 2021:9 - utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

Vi viser til departementets høringsbrev av 24. juni 2021 om NOU 2021:9 - utredning om
tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.