Informasjonsskriv om lånegarantiordningen

Notat om lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin) og Finans Norge 21.09.2021 angående forhold knyttet til forvaltning av garanterte lån etter utløp av innvilgelsesperioden.