Publisert

Høringsuttalelse – Endringer i verdipapiriseringsforordningen mv

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 7. september 2021 om forslag til endringer i verdipapiriseringsforordningen mv.

Finans Norge avgir her våre merknader.