Publisert

Høringssvar NBO Real

Finans Norge og Bits har behandlet Norges Banks høringsbrev datert 04.06.2021 og sender samlet høringssvar.

Som en konsekvens av at samtlige banker og bank-allianser er invitert til å avgi egne høringssvar, vil Finans Norge og Bits kun avgi et generelt og overordnet svar til hovedspørsmålene.