Publisert

Høringssvar – Forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken

Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps høringsbrev av 18.06.21, hvor forslag til forskrift om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken sendes på høring

Finans Norge mener at det er viktig å legge til rette for innsamling av opplysninger om naturog vannskader til forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid