Publisert

Forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

Finans Norge støtter departementets forslag om å etablere hjemmel for at Fellesordningen for AFP kan få tilgang til opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av OU-samordningen.

Finans Norge er også godt kjent med behovet, gjennom deltakelse i styret i den private AFP-ordningen.