Publisert

Innspill til høring om langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon, og representerer om lag 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte.

Nedenfor gis Finans Norges innspill til enkelte av spørsmålene som er stilt i høringsbrevet.