Publisert

Finans Norges høringssvar – bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

Det vises til høringsbrev av 21.09.21 hvor forslag til bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge sendes på høring. Finans Norge avgir med dette høringssvar.

Det er ikke lov å tilby pengespill i Norge uten norsk tillatelse. Norske myndigheter må da også
innføre effektive virkemidler som sørger for at slikt tilbud ikke er mulig.