Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

359 resultater

Type dokument
Velg område
359 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. EUs konsultasjon om revisjon av innskuddsgaranti- og krisehåndteringsdirektivet

  Finans Norge viser til departementets pressemelding 13.11.20 om norske innspill til EU-kommisjonens pågående høring om «veikart» for revisjon av innskuddsgaranti- og krisehåndteringsdirektivene.

 2. Fagfornyelsen – siste innspillsrunde kjerneelementer

  Finans Norge viser til Utdanningsdirektoratets brev om siste innspillsrunde til kjerneelementene, fra5.mars d.å. Vår tilbakemelding konsentrerer seg om personlig økonomi som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, og hvordan dette er behandlet i fagene utdanningsvalg, matematikk og samfunnsfag.

 3. Finance Norway – Comments on the TEG taxonomy consultation

  Finance Norway, the industry organization for the financial industry in Norway, welcomes the European Commission's legislative proposal on the establishment of a framework to define sustainable investments.

 4. FINANCE NORWAY RESPONSE TO EIOPA CONSULTATION ON THE PROPSAL FOR GUIDELINES ON OUTSOURCING TO CLOUD SERVICE PROVIDERS

  Norway is a member of the industry association Insurance Europe (IE), and would thus draw the attention to their reply to this consultation.

 5. FINANCE NORWAY'S RESPONSE TO ESMA'S CONSULTATION PAPER ON CLEARING OBLIGATION UNDER EMIR (no. 6)

  Three Commission Delegated Regulations on the clearing obligation, which mandate a range of interest rate and credit derivative classes to be cleared, have entered into force.

 6. Finance Norway’s response to EBA consultation on Amending ITS on currencies with constraints on the availability of liquid assets (EBA/CP/2021/29)

  Finance Norway welcomes the opportunity to offer our response to the consultation paper on Amending Implementing Technical Standards on currencies with constraints on the availability of liquid assets in accordance with Regulation (EU) No 575/2013. See our response below.

 7. Finans Norge om forslag til endringer i konkurranseloven

  Viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 31. mars 2023 om forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer. Våre medlemmer vil bli berørt av forslagene, og Finans Norge ønsker derfor å uttale seg.

 8. Finans Norges høringssvar – bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge

  Det vises til høringsbrev av 21.09.21 hvor forslag til bestemmelse om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge sendes på høring. Finans Norge avgir med dette høringssvar.

 9. Finans Norges høringssvar på TEGs taksonomirapport fra juni 2019

  Notatet gir en oppsummering av Finans Norges tilbakemeldinger gitt via EU-kommisjonens interaktive spørreskjema for tilbakemeldinger

 10. Finans Norges høringssvar til NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

  Finans Norge er nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for finansnæringen i Norge ogrepresenterer om lag 240 finansbedrifter innenfor forsikring, bank og annen finansieringsvirksomhet.

 11. Finans Norges høringsuttalelse - forslag til gjennomføring av pengemarkedsforordningen

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev med forslag til gjennomføring av pengemarkedsforordningen i norsk rett.

 12. Finans Norges høringsuttalelse - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev 03.10.18, med Finanstilsynets forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om tilknyttede agenter.

 13. Finans Norges høringsuttalelse om forslag til endringer i utlånsreguleringen

  Det vises til Finansdepartementets brev 29.09.20 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslag til ny utlånsforskrift. Finans Norge avgir her synspunkter.

 14. Finans Norges høringsuttalelse om ny finanstilsynslov

  Finans Norge har avgitt høringssvar til Finansdepartementet om forslaget til ny finanstilsynslov. Utvalget ledet av Endre Skjørestad har fremlagt en omfattende og grundig utredning. Finans Norge støtter hovedtrekkene, men er uenig på enkelte punkter.