Publisert

Finans Norges høringsuttalelse om forslag til endringer i utlånsreguleringen

Det vises til Finansdepartementets brev 29.09.20 der det bes om merknader til Finanstilsynets forslag til ny utlånsforskrift. Finans Norge avgir her synspunkter.