Publisert

Finans Norges innspill - Representantforslag 123 S (2020-2021) om å nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg

Finans Norge støtter forslaget om å nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg som skal gjennomgå og fremme forslag til endringer i arbeidsvernlovgivningen.