Publisert

Finans Norges høringsuttalelse - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev 03.10.18, med Finanstilsynets forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om tilknyttede agenter.

Gjennom EØS-avtalen skal norsk næringsliv sikres tilgang til og like konkurransevilkår
i EUs indre marked.