Publisert

Finans Norges høringssvar til NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Finans Norge er nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for finansnæringen i Norge ogrepresenterer om lag 240 finansbedrifter innenfor forsikring, bank og annen finansieringsvirksomhet.

Bedriftene er spredt over hele landet – fra små sparebanker med
noen titalls ansatte til store internasjonale konsern med flere tusen ansatte. Samlet
sysselsetter næringen 48.000 personer.