Publisert

Finans Norges høringsuttalelse - forslag til gjennomføring av pengemarkedsforordningen

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev med forslag til gjennomføring av pengemarkedsforordningen i norsk rett.

Finans Norge er i det vesentlige enig i forslaget om gjennomføring av
pengemarkedsforordningen.