Publisert

Finans Norges høringsuttalelse til forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen

Det vises til høringsnotat av 12.02.2021 om forslag til nye regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen.

Finans Norge slutter seg i hovedsak til forslaget om å permanent legge til rette for at møter i
foretakslovgivningen kan gjennomføres elektronisk, under forutsetning at styret finner
behandlingsmåten betryggende.