Publisert

Fagfornyelsen – siste innspillsrunde kjerneelementer

Finans Norge viser til Utdanningsdirektoratets brev om siste innspillsrunde til kjerneelementene, fra5.mars d.å. Vår tilbakemelding konsentrerer seg om personlig økonomi som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, og hvordan dette er behandlet i fagene utdanningsvalg, matematikk og samfunnsfag.

Finans Norge har hele tiden sett det som svært positivt at det legges en ny retning for fornyelse av
skolen gjennom Ludvigsen-utvalgets innstilling i «Fremtidens skole» (NOU:2015:8), og Meld. St. 28.