Finans Norges høringsinnspill – Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Finans Norge takker for muligheten til å levere innspill til Finansdepartementets høring om forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft.

 Finans Norge er positive til EUs regelverksarbeid innenfor bærekraftig finans.