Publisert

Finans Norges høringssvar på TEGs taksonomirapport fra juni 2019

Notatet gir en oppsummering av Finans Norges tilbakemeldinger gitt via EU-kommisjonens interaktive spørreskjema for tilbakemeldinger

The definition of sustainability should not be so narrow that the taxonomy cannot be used as a
screening device for mainstream investments and thus excludes many of the activities needed to
support the transition to a more sustainable economy.