Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

63 resultater

Type dokument
Velg område
63 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - lovforslag knyttet til overvann i plan- og bygningsloven

  Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

 2. Høring – Enovas rapport om energimerkeordningen

  Finans Norge viser til departementets høring om energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.

 3. Vedr henvendelse om koronakrisen og forsikringsutfordringer

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.03.2020, og vil under her gi Finansdepartementet innspill vedrørende de to temaene som er tatt opp av Norske Forsikringsmegleres Forening.

 4. Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 14.10.19 hvor det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak.

 5. Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

  Det vises til høringsbrev av 19.03.19 der NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool sendes på høring.

 6. Høringsuttalelse - NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 29.05.19 vedrørende høring av NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats.

 7. Høringssvar – NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi

  Vi viser til høringsbrev datert 12.12.2018 om rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

 8. Finance Norway – Comments on the TEG taxonomy consultation

  Finance Norway, the industry organization for the financial industry in Norway, welcomes the European Commission's legislative proposal on the establishment of a framework to define sustainable investments.

 9. Høring om EU-forslag til nye forbrukervernregler

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 12.06.18 vedrørende EU kommisjonens forslag til direktivendringer for å styrke forbrukervernet – «A New Deal for Consumers» og samtaler vedrørende utsatt høringsfrist til 22.08.18.

 10. Høring - Norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 06.03.18 vedrørende Finanstilsynets utkast til lov og forskriftsbestemmelser for gjennomføring av EUs direktiv 2016/97/EU om forsikringsdistribusjon (IDD) i norsk rett.

 11. Høring – endringer i forsikringsavtaleloven

  Det vises til høringsnotat av 06.03.18 vedrørende endringer i forsikringsavtaleloven og tilhørende forskrift.

 12. Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak. Forslaget er utarbeidet av Finanstilsynet.

 13. Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

 14. Høringsuttalelse - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforeta

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 07.02.18 vedrørende forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak