Behov for avklaringer knyttet til innføringen av IFRS 17

IFRS 17 Forsikringskontrakter skal etter planen tre i kraft fra 2021, forutsatt EU-godkjenning.

 IFRS 17 er en meget omfattende regnskapsstandard som vil kreve betydelige ressurser og god planlegging for å kunne implementeres på en korrekt og effektiv måte. På grunn av standardens kompleksitet er mange forsikringsforetak allerede godt i gang med implementeringsarbeidet.