Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

430 resultater

Type dokument
Velg område
430 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsuttalelse – evaluering av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 21.12.17 om høring av rapporten «Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS» utarbeidet av Oslo Economics, BDO og Erik Holtedahl. Finans Norge avgir her sine merknader.

 2. Høring om egen pensjonskonto mv.

  Det vises til høringsnotat av 21. november 2017 med lovforslag om egen pensjonskonto.

 3. Høringsuttalelse – forslag om adgang til bareboat-registering

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev og høringsnotat 05.12.17 med forslag til endringer i lov av 24. juni 1994 nr.

 4. Pilar 2-vurdering av risiko knyttet til eierandeler i forsikringsforetak

  Det vises til Finanstilsynets brev 14.12.17 om forslag til metode for vurdering av eierrisiko knyttet til eierandeler i hel- og deleide forsikringsforetak.

 5. Høringsuttalelse - forslag om å overføre oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 21.12.17 vedrørende høring av forslag om overføring av oppgaver fra Skatteklagenemda til Skattedirektoratet.

 6. Videre arbeid med ny finansavtalelov

  Justisdepartementet sendte i høst forslag til ny finansavtalelov på høring. Lovforslaget gjennomfører det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) og ytterligere to direktiver om rett til grunnleggende banktjenester (PAD) og boliglån (MCD).

 7. Høringsuttalelse – forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser mv.

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 13.11.17, vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond.