Publisert

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle betalingstjenester

Finans Norge viser til departementets brev 13.03.2019 vedrørende endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Forslaget må sees i sammenheng med andre tiltak i myndighetenes arbeid med å sikre en
ansvarlig og aktiv spillpolitikk.