Publisert

Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019 – høringssvar

Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 25.03.19 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019

Finans Norge ser viktigheten av Finanstilsynets behov for kompetanse og nødvendige
ressurser for å utføre lovpålagte arbeid for å sikre finansiell stabilitet og velfungerende
markeder, og støtter dette arbeidet.