Publisert

Behov for avklaringer i reglene om aksjesparekonto

Finans Norge ønsker å ta opp med Finansdepartementet at det foreligger en problemstilling knyttet til ordningen med aksjesparekonto som krever en snarlig avklaring.

Problemstillingen har sammenheng med at aksjesparekontoordningen med virkning for inntektsåret 2019 ble utvidet slik at den også gir utsatt beskatning av utbytte.