Publisert

Opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker mv.

Finans Norge viser til at utvalget blant annet er bedt om å vurdere behovet for en egen opplysningsplikt om skatteplanleggingspakker mv.

 i Norge. Dersom utvalget skulle komme til at det bør innføres en slik rapporteringsplikt her i landet, er det svært viktig at regelverket gjøres tydelig og målrettet.