Publisert

Finanstilsynets vurdering av kapitalkrav for boliglån under Solvens II

Vi viser til Finansdepartementets brev til Finanstilsynet datert 29. oktober 2018 om gjennomføring av Solvens II-rettsakter og vurdering av særlige kapitalkrav for pantelån i Solvens II.