Publisert

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finans Norge viser til brev fra Finanstilsynet 14.03.19 om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov.

Tilsynet angir her at det har besluttet å revidere rundskriv 12/2016 med vedlegg som beskriver hovedelementene i tilsynspraksisen for å vurdere foretakenes samlede risikonivå og tilhørende kapitalbehov (SREP).