Publisert

Høring - revisjon av VPO NOK Regelverket

Finans Norge viser til forslag fra Verdipapirsentralen AS (VPS) av 20.12.18 om endring av VPO NOK Regelverket, som ble sendt på begrenset høring.

VPO NOK Regelverket fastsetter hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder mellom
deltakerne og likviditetsbankene samt VPS som operatør av VPO NOK.