Publisert

Høringsuttalelse – nytt VPS’ Regelverk

Finans Norge viser til Verdipapirsentralen AS’ (VPS) forslag av 22.03.19 om nytt VPS’ Regelverk for registreringsvirksomheten og tilknyttede tjenester (VPS’ Regelverk). Det gjøres oppmerksom på at VPS har gitt Finans Norge utsatt frist til 16.05.19 med å innlevere sitt høringssvar.

Finans Norge støtter i all hovedsak VPS’ forslag til nytt VPS’ Regelverk.