Publisert

Finansdepartementet bør vurdere norsk pilar 2-praksis

I brev til Finansdepartementet 27.04.18, om norsk gjennomføring av EUs soliditetsregelverk (CRR/CRD IV), har Finanstilsynet anført bruk av pilar 2-krav for å motvirke effektene av EØS-tilpasningen.

Gitt dette varselet, samt innholdet i forslag fra Finanstilsynet i brev til Finans Norge 14.03.19 om endringer i gjeldende pilar 2-praksis, som følge av reviderte retningslinjerfra Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) og tilpasninger i norsk regelverk til CRR/CRD IV, anmoder vi Finansdepartement om å foreta en nærmere vurdering av tilsynspraksisen for pilar 2-krav.