Publisert

Høringssvar - forslag til gjennomføring i norsk rett av framtidige EØS-forpliktelse

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 15.01.19 med forslag til gjennomføring av endringer i forordning om venturekapitalfond (EuVECA) og forordning om sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF), samt forslag til gjennomføring av kommisjonsforordning (nivå 2-regler) til forordning om langsiktige fond (ELTIF).

Finansdepartementet har gitt Finans Norge utsatt frist med å innlevere sitt høringssvar.