Publisert

Høringsuttalelse: Forslag om opphevelse av omstillingsloven

Finans Norge er enig i departementets vurdering av at omstillingsloven ikke oppfyller sitt formål, og at hensynene allerede ivaretas i annet lovverk. Vi støtter videre arbeidet med å forenkle og redusere regler som pålegger næringslivet unødvendige administrative byrder.

Finans Norge slutter seg derfor til forslaget om opphevelse av omstillingsloven.