Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

424 resultater

Type dokument
Velg område
424 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringsuttalelse - forslag om å overføre oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

    Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 21.12.17 vedrørende høring av forslag om overføring av oppgaver fra Skatteklagenemda til Skattedirektoratet.

  2. Videre arbeid med ny finansavtalelov

    Justisdepartementet sendte i høst forslag til ny finansavtalelov på høring. Lovforslaget gjennomfører det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) og ytterligere to direktiver om rett til grunnleggende banktjenester (PAD) og boliglån (MCD).

  3. Høringsuttalelse – forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser mv.

    Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 13.11.17, vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond.