Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

337 resultater

Type dokument
Velg område
337 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Spørsmål om CRR-definisjon av «finansiering av spekulativ investering i fast eiendom»

  Finans Norge har mottatt henvendelser fra medlemmer som anser at innføringen av kapitalkravsforordningen (CRR) i norsk rett har medført en endring hva gjelder risikovekting under standardmetoden av visse eiendomsengasjementer.

 2. Svar på høring om krav til banker mv., levering av kontrollopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 10-2

  Finans Norge og Bits AS 1 har i fellesskap utarbeidet høringssvar til høring av 17.11.20 om krav til banker mv., levering av kontrollopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 10-2. Pilotbankene i DSOP Kontrollinformasjon2 og Fagutvalg personvern3i Finans Norge har også bidratt inn i høringssvaret.

 3. Targeted consultation on improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector

  With this targeted consultation, the European Commission wishes to consult on the EU’s macroprudential framework for the banking sector in view of the legislative review mandated by Article 513 of Regulation (EU) No 575/2013, as amended by Regulation (EU) 2019/876 (hereinafter ‘CRR’).

 4. Targeted consultation on open finance framework and data sharing in the financial sector

  With reference to the targeted consultation on open finance and data sharing in the financial sector issued by the European Commission on 10 May, Finance Norway outlines its view on the need for an Open finance framework in this position paper.

 5. Taxonomy - Finance Norway’s response to the consultation on the draft delegated regulation

  Finance Norway supports the European Union’s ambition to boost private and public sustainable investments and reduce the risk of “greenwashing”.

 6. Tilpasning av Nibor-metodikk til nye EU/EØS-krav

  Nibor er den viktigste referanserenten for det norske markedet og det er i så måte essensielt at renten oppfyller alle regulatoriske krav.

 7. Utkast til rundskriv om IRB-modeller – Finans Norges svar

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 15.03.21 med utkast til rundskriv om IRB-modeller, som i hovedsak er likelydende med forslaget som ble stilt i bero den 13. mars i fjor.

 8. Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019 – høringssvar

  Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 25.03.19 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019

 9. Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020 - høringssvar

  Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 24.03.20 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020.

 10. Vedr henvendelse om koronakrisen og forsikringsutfordringer

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.03.2020, og vil under her gi Finansdepartementet innspill vedrørende de to temaene som er tatt opp av Norske Forsikringsmegleres Forening.

 11. Videre arbeid med ny finansavtalelov

  Justisdepartementet sendte i høst forslag til ny finansavtalelov på høring. Lovforslaget gjennomfører det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) og ytterligere to direktiver om rett til grunnleggende banktjenester (PAD) og boliglån (MCD).

 12. Ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 26.04.2023 hvor departementet sender på høring Finanstilsynets forslag til nye regler om ytelse av investeringstjenester fra foretak med hjemstat utenfor EØS (tredjelandsforetak). Nedenfor følger Finans Norges innspill.