Publisert

Skattemessig behandling av en økning i norske bankers tapsavsetninger ved overgang til IFRS 9

Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) ble innført 01.01.18. Under IFRS 9 skal nedskrivningene på utlån bygge på mer fremoverskuende vurderinger enn under IAS 39.

 Det kan øke bankenes tapsavsetninger, både når regelverket blir implementert og i nedgangsperioder hvor kredittrisikoen øker.