Publisert

Prop. 107 S (2020-2021) – risiko risikoavlastning av garantier til Reisegarantier og forlengelse av omstillingsordningen

Brevet fra Finans Norge gikk både til Næringskomiteen og Nærings- og fiskeridepartementet: Vi viser til Prop. 107 S (2020-2021) – risikoavlastning av garantier til Reisegarantier og forlengelse av omstillingsordningen.

Vi er positive at departementet søker å finne en løsning for den hardt prøvede reiselivsbransjen i Norge.