Publisert

Spørsmål om CRR-definisjon av «finansiering av spekulativ investering i fast eiendom»

Finans Norge har mottatt henvendelser fra medlemmer som anser at innføringen av kapitalkravsforordningen (CRR) i norsk rett har medført en endring hva gjelder risikovekting under standardmetoden av visse eiendomsengasjementer.

Konkret henvises det til kapitalkravsforordningens artikkel 128 (Poster som er forbundet med særlig høy risiko) hvor det angis at «finansiering av spekulativ investering i fast eiendom» skal risikovektes med 150 prosent.