Publisert

Svar på høring om krav til banker mv., levering av kontrollopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 10-2

Finans Norge og Bits AS 1 har i fellesskap utarbeidet høringssvar til høring av 17.11.20 om krav til banker mv., levering av kontrollopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 10-2. Pilotbankene i DSOP Kontrollinformasjon2 og Fagutvalg personvern3i Finans Norge har også bidratt inn i høringssvaret.

Vi er positive til Skattedirektoratets initiativ til å tydeliggjøre deres hjemmelsgrunnlag for å innhente
kontoopplysninger digitalt og på et enhetlig maskinlesbart format.