Publisert

Oversendelse av utredning om rettslig handlingsrom for Finanstilsynets IRB-praksis

Finans Norge viser til vårt brev 25.02.20 til Finanstilsynet om utkast til nytt rundskriv om IRB-praksis, og senere dialog med Finansdepartementet og Finanstilsynet om saken.

I brevet gis en rekke innspill til Finanstilsynets forståelse av handlingsrommet for å sette nasjonale krav til bankenes interne modeller for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko etter EUs kapitalkravs-regelverk.