Publisert

Personvernkommisjon – Innspill til mandat – høringssvar

Finans Norge viser til departementets høringsbrev 31.08.2018 vedrørende innspill til mandatet til regjeringens personvernkommisjon.

Finans Norge er hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge, en næring som behandler
store mengder personopplysninger gjennom sin virksomhet.