Publisert

Støtteerklæring – Nets klage på SSBs vedtak om opplysningsplikt

Finans Norge viser til Nets Branch Norway (NBN) sin klage datert 13.

juni 2022, der de klager på SSB sitt vedtak om opplysningsplikt for betalingstransaksjoner med BankAxept fra Nets.