Publisert

RISIKOVEKTING AV HØYRISIKOENGASJEMENTER

Dette brev sendes på vegne av banker ("Bankene") i henhold til vedlagte liste.

Bankene bruker standardmetoden for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko. Bankene driver
kun virksomhet i Norge, og er en viktig kilde til kreditt for norsk næringsliv i hele landet.