Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

394 resultater

Type dokument
Velg område
394 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring – forslag til endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse

  Det vises til Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsbrev av 20.4.2018 om forslag til endringer i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse.

 2. Høringsuttalelse – NOU 2018: 5 – Kapital i omstillingens tid

  Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 02.03.18 om NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital. Finans Norge avgir her sine merknader.

 3. Comments on EIOPA’s advice to the European Commission on Solvency II and interest rate risk

  With reference to EIOPA’s second set of advice to the European Commission on specific items in the Solvency II delegated regulations dated February 28th 2018.

 4. Høring - Norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 06.03.18 vedrørende Finanstilsynets utkast til lov og forskriftsbestemmelser for gjennomføring av EUs direktiv 2016/97/EU om forsikringsdistribusjon (IDD) i norsk rett.

 5. Høring – endringer i forsikringsavtaleloven

  Det vises til høringsnotat av 06.03.18 vedrørende endringer i forsikringsavtaleloven og tilhørende forskrift.

 6. Høringsuttalelse - endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak. Forslaget er utarbeidet av Finanstilsynet.

 7. Høringsuttalelse - utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.02.18 vedrørende høring av utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

 8. Høringsuttalelse - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforeta

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 07.02.18 vedrørende forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

 9. Høring - gjennomføring av utfyllende rettsakter for MiFID II

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 28. februar 2018 og Verdipapirlovutvalgets utredning om norsk gjennomføring av utfyllende rettsakter under MiFID II/ MiFIR, publisert i NOU 2018:1.

 10. Høring - Banklovkommisjonens regulering av krisehåndtering i forsikrings - og pensjonssektoren

  Finans Norge viser til departementets høringsbrev 31.01.18 vedrørende Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om nye regler om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren, publisert i NOU 2018: 3.

 11. Finans Norges høringsuttalelse - forslag til gjennomføring av pengemarkedsforordningen

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev med forslag til gjennomføring av pengemarkedsforordningen i norsk rett.

 12. Fagfornyelsen – siste innspillsrunde kjerneelementer

  Finans Norge viser til Utdanningsdirektoratets brev om siste innspillsrunde til kjerneelementene, fra5.mars d.å. Vår tilbakemelding konsentrerer seg om personlig økonomi som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, og hvordan dette er behandlet i fagene utdanningsvalg, matematikk og samfunnsfag.

 13. Høringsuttalelse – endring og videreføring av boliglånsforskriften

  Det vises til Finansdepartementets brev 28.02.2018 om forslag om å endre og videreføre boliglånsforskriften. Finans Norge avgir her sine merknader.